BA CÔNG KHAI

Chất lượng giáo dục ngành Giáo dục Chính trị năm học 2017-2018

8/14/2017 4:55:49 PM

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

 

 

Biểu mẫu 20

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016 -2017

Ngành: Giáo dục chính trị

TT

Nội dung

Hệ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Bình.

II

Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục chính trị được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 2016.

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

Có tinh thần yêu nước, tin tưởng, kiên định đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân; Thấm nhuần thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có đạo đức, tác phong sư phạm, yêu ngành, yêu nghề.

IV

Các hoạt động hỗ trợ người học ở cơ sở giáo dục

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh có triết lý hoạt động phù hợp với chuyên ngành GDCT cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại cơ sở. Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường thực tiễn.

Tư vấn học tập thông qua đội ngữ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường.

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh nghiệp; các cơ quan.

V

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như (trang tiết bị phòng học, thư viện…)

Nhà trường có đầy đủ phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm, trung tâm học liệu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên viên học tập và nghiên cứu. Hệ thống nhà đa chức năng, sân bãi chuyên dùng cho các hoạt động thể dục thể thao được xây dựng đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập và phong trào rèn luyện Thể dục thể thao trong Nhà trường.

Nhà trường đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo, NCKH của một trường đại học địa phương đa ngành.

Hiện tại Trường Đại học Quảng Bình có 62 phòng học với 02 khu giảng đường lớn, 03 giảng đường 200 chỗ ngồi và 01 nhà đa chức năng phục vụ hoạt động dạy và học. Cụ thể như sau:

- Giảng đường A1 có 38 phòng học, diện tích: 2.146 m2;

- Giảng đường C có 22 phòng học, diện tích: 2.362 m2;

- Giảng đường  lớn A2 sức chứa 200 chỗ ngồi, diện tích: 275 m2;

- Giảng đường lớn B2 sức chứa 200 chỗ ngồi, diện tích: 709 m2;

- Giảng đường lớn B3 sức chứa 200 chỗ ngồi, diện tích: 709 m2;

- Nhà đa chức năng (Giảng đường A3), diện tích: 1.638 m2

Tổng diện tích các phòng học nêu trên là: 7.839 m2

Quy mô đào tạo hiện nay của Nhà trường có 3959 sinh viên chính quy; bình quân diện tích phòng học, trên đầu sinh viên 3,1m2. Các phòng học, giảng đường đều được xây dựng theo bản vẽ thiết kế, được phê duyệt của cơ quan chuyên môn.

VI

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Trường có đội ngũ trình độ cao, có năng lực chuyên môn vững vàng. Có nhiều nhà khoa học có uy tín.

- Giảng viên cơ hữu riêng bộ môn Lý luận Mác-Lênin có 02 tiến sỹ, 01 NCS, 8 thạc sĩ.

VII

Mục tiêu kiến thức kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt được

a. Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục công dân; những kiến thức cơ bản cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội hiện nay.

Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị ở đại học, cao đẳng, môn Giáo dục chính trị ở trung cấp, môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các kiến thức cơ bản về đạo đức, quyền con người, pháp luật và các giá trị khác để có thể trở thành cán bộ trong các lĩnh vực chính trị - xã hội.

Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục, tâm lý học để vận dụng vào quá trình giảng dạy sau này.

b. Về kỹ năng                    

Kỹ năng cứng:

Có kỹ năng phân tích chương trình, phân tích nội dung bài học lý luận chính trị, Giáo dục công dân, kỹ năng thiết kế bài học, kỹ năng tổ chức dạy học, sử dụng phương tiện, kỷ thuật hiện đại.

Có kỹ năng tổ chức, hướng dẫn người học tham gia trải nghiệm các hoạt động sáng tạo, các hoạt động ngoại khóa.

Kỹ năng mềm:

Có năng lực phát hiện vấn đề và biết xử lý tốt các tình huống nảy sinh trong quá trình giảng dạy và làm việc.

Có kỹ năng giao tiếp, có tác phong chuẩn mực và đạo đức sư phạm, có khả năng làm việc nhóm.

Có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu chuyên ngành.

c.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị, môn Giáo dục công dân và trong các công việc khác; có khả năng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

VIII

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo

           Vị trí, khả năng công tác và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông; Giảng viên giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở trường trung học chuyên nghiệp, các môn Lý luận chính trị ở trường cao đẳng, đại học; Cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội (làm việc ở Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội chữ Thập đỏ....); Chuyên viên tư vấn môn GDCD ở Sở Giáo dục và Đào tạo; Có đủ khả năng tiếp tục phát triển chuyên môn ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục công dân.

 

                                                                                                    Quảng Bình, ngày …  tháng …  năm 2017

                                                                                                                        TRƯỞNG KHOA                                                 

 

                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                      TS. Trần Thị Sáu 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình