BA CÔNG KHAI

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-20198 Ngành: LUẬT

11/14/2018 2:20:28 PM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

       KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: LUẬT

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

a. Về kiến thức

            - Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật phải có những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành luật, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng, áp dụng  pháp luật, giảng dạy, quản l‎ý và thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn.

            - Vận dụng các khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành về lý luận-lịch sử nhà nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội-nhân văn khác vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

            - Áp dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý chuyên ngành về luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.

            b. Kỹ năng cứng

Có khả năng tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung; biết tiếp cận các vấn đề trong bối cảnh xã hội luôn biến động, bước đầu hình thành kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá phản biện, tư vấn các vấn đề pháp lí dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng tự nghiên cứu và lập luận, biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lí trong thực tiễn.

            c. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình; có kỹ năng  tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích.

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn và làm việc với khách hàng; có kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

- Có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu chuyên ngành, có kỹ năng tin học cơ bản.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh có hoạt động phù hợp với chuyên ngành Luật cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại cơ sở. Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường thực tiễn.

Tư vấn học tập thông qua đội ngữ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường.

         Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh nghiệp; các cơ quan.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo Đại học Luật được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 2016.

       Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

      Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Luật.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như HĐND các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan quan chuyên môn, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội;

    - Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên, làm phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật như ngân hàng, các công ty, tổng công ty,...  

    - Làm việc tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, TCCN, các trường phổ thông.

    - Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.

 

  

Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2018

 

                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                                                    NGUYỄN ĐÌNH LAM

                                                                                                              

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình