Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học”

7/9/2017 2:32:06 PM

             Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học nhằm phát triển mạnh mẽ nền giáo dục Việt Nam là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới, việc tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng sáng tạo đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, các giảng viên Khoa Lý luận chính trị luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên những gì chúng ta đạt được vẫn còn khiêm tốn, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu, việc giảng dạy đòi hỏi phải được nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy, hôm nay cùng với Nhà trường, Khoa Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Khoa học để cùng nhau tập trung trao đổi thảo luận tìm ra phương pháp tốt nhất giảng dạy các môn học thuộc Khoa.

         Đến dự với Hội nghị, khoa hân hạnh được đón tiếp PGS.TS. Hoàng Dương Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS.Lê Thị Hoài Thu – Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS.Trần Đức Hiền – Trưởng phòng Thanh Tra – Pháp chế; TS.Nguyễn Minh Hồng – Trưởng khoa Điện, Điện tử - Trường ĐHSPKT Hưng Yên cùng toàn thể cán bộ giảng viên khoa Lý luận chính trị.

         Hội nghị đã lắng nghe 06 báo cáo của 3 bộ môn (bộ môn Luật, bộ môn Lý luận Mác - Lênin, bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh). Các báo cáo nghiên cứu tập trung vào vấn đề chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong quá trình giảng dạy của khoa hiện nay nhằm đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Các báo cáo bao gồm:

          1. Báo cáo nghiên cứu “Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại chuyên ngành luật nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên” do Ths. Phùng Thị Loan trình bày.

          2. Báo cáo nghiên cứu “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy chuyên ngành luật” do Ths. Phan Thị Thu Hiền trình bày.

          3. Báo cáo nghiên cứu “Dạy - học triết học gắn liền với công nghệ thông tin” do Ths.Nguyễn Thị Như Nguyệt trình bày.

          4. Báo cáo nghiên cứu “Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong việc giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2” do Ths.Nguyễn Thị Hương Liên trình bày.

          5. Báo cáo nghiên cứu “Nâng cao chất lượng dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” do Ths. Hoàng Thanh Tuấn trình bày.

          6. Báo cáo nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Quảng Bình” do TS. Nguyễn Văn Duy trình bày.

         Các báo cáo đã được lãnh đạo nhà trường cùng các vị khách mời đánh giá cao, có khả năng áp dụng vào thực tiễn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Hội nghị được nghe những ý kiến phát biểu đánh giá, biểu dương những thành tích của Hội nghị và định hướng phát triển Khoa trong thời gian tới của PGS, TS Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường.

          Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận, đưa ra những định hướng tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thuộc Khoa. 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

Các Tin đã đăng

  GIỚI THIỆU KHOA 3/21/2017 6:56:19 PM

  GIỚI THIỆU KHOA 12/22/2014 8:46:50 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình