BA CÔNG KHAI

NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 - 2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

12/6/2018 2:59:56 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

NỘI DUNG CÔNG KHAI

THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT)

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1

Nghiên cứu và giảng dạy các môn LLCT, GDCD 

2016

Tháng 02 đến tháng      6/2016 biên soạn sách tham khảo về dạy học môn GDCD ở trường THPT 

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

3

Phương pháp dạy học môn GDCD

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

4

Đạo đức học

2016

5/2019 chỉnh sửa để hoàn thiện

5

Lịch sử triết học

2017

5/2019 chỉnh sửa để hoàn thiện

6

Giới thiệu tác phẩm của Mác, Ăngghen và Lênin

2017

5/2019 chỉnh sửa để hoàn thiện

7

Toàn cầu hóa và quan hệ quốc tế

2017

Chỉnh sửa để hoàn thiện từ 3/2019 đến tháng 6/2019

8

Chuyên đề kinh tế chính trị

2017

Chỉnh sửa để hoàn thiện  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

9

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

10

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

11

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

12

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

13

Logic học

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

14

Triết học phương tây hiện đại

2017

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2016

Chỉnh sửa

 để hoàn thiện từ 3/2019 đến tháng 6/2019

16

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

2017

Chỉnh sửa để hoàn thiện từ 3/2019 đến tháng 6/2019

17

Lý luận dạy học môn GDCD ở trường THPT

2017

Chỉnh sửa để hoàn thiện từ 3/2019 đến tháng 6/2019

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

Nguyễn Đình Lam

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình