Tuyển sinh

TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ - THƯƠNG MẠI; LUẬT HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP NĂM 2019

7/15/2019 4:05:29 PM

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình