Bộ môn

BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4/18/2017 7:57:19 PM

Bộ môn lịch sử Đảng & tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2008. Hiện nay có 05 giảng viên, trong đó có 02 tiến sỹ, 03 thạc sỹ. 

1. TS. Nguyễn Văn Duy

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0983099687

Email: duynv@qbu.edu.vn

2. GVC, Ths. Nguyễn Đình Lam

Chức vụ: Phó Khoa Lý luận chính trị

Điện thoại: 0988836341

Email: dinhlam60@gmail.com

3. GVC, TS. Trần Đức Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

Điện thoại: 0942618649

Email: duchien1962@yahoo.com

4. Ths. Trần Thị Mỹ Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914181779

Email: ngocdhqb1982@gmail.com

5. Ths. Hoàng Thanh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987 700 389

Email: thanhtuan@gmail.com

        Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhận giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo; thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong toàn trường; tham gia giảng dạy chuyên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, các lớp bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên.

 

Các Tin đã đăng

  BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT 12/27/2014 10:53:45 AM

  CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA 12/25/2014 10:49:59 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình