BA CÔNG KHAI

Ba công khai Ngành Giáo dục chính trị 2017-2018

12/7/2020 10:45:52 AM
Các Tin đã đăng

  Ba công khai Bộ Môn Luật 2020-2021 12/7/2020 10:39:08 AM

  Ba công khai Bộ Môn Luật 2019-2020 12/7/2020 10:37:54 AM

  Ba công khai Bộ Môn Luật 2018-2019 12/7/2020 10:36:44 AM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2019-2020 11/7/2019 9:12:32 AM

  Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật năm học 2017 – 2018 (Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT 12/6/2018 3:35:42 PM

  Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 2017 - 2018 (Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT) 12/6/2018 3:33:42 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 12/6/2018 3:30:37 PM

  Công khai Điểm c, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo 12/6/2018 3:04:48 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 - 2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 12/6/2018 2:59:56 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:40:05 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình