Bộ môn

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

12/25/2014 10:49:59 PM

1. Bộ môn Lý luận Mác –Lênin

          


Bộ môn Lý luận Mác – Lênin được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2008. Bộ môn quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị học; Kinh tế học đại cương, chuyên đề triết học, chuyên đề kinh tế chính trị; chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học;loic học, Gia đình học; Lịch sử học thuyết kinh tế; Lịch sử triết học; TriếthọcHy Lạp cổ đại; Triết học La mã cổ đại; Triết học Trung Hoa cổ đại; Tây Âu trung cận đại; Lịch sử triết học Việt Nam; Tác phẩm kinh điển và các chuyên ngành có liên quan.

          Hiện nay Bộ môn bao gồm 7 cán bộ,giảng viên trong đó 1 NCS và 6 thạc sỹ:

1. ThS. Lương Thị Lan Huệ

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin

ĐT: 0913.741.209

Email: lanhue.qbu@gmai.com

2. NCS. ThS.Trần Hữu Thân

Chức vụ: Giảngviên

Chuyên ngành:Kinh tế chính trị Mác – Lênin

ĐT: 0915.272.877

Email: huuthanqbuni@gmail.com

3. ThS. Trần Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin

ĐT: 0916.116.775

Email: batkhatri@gmail.com

4. ThS. Nguyễn Thị Anh Khuyên

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác –Lênin

ĐT: 090.315.483

Email: anhkhuyen.jen@gmail.com

5. ThS.Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Chuyênngành: Triết học Mác Lênin

Điệnthoại: 0917 987 192

Email:thanhha711@gmail.com

6.Ths. Phan Thị Thu Hà

Chứcvụ: Giảng viên

Chuyênngành: Kinh tế chính trị Mác Lênin

Điệnthoại: 0912 416 555

Email:demenkyloe@gmail.com

7. ThS. Nguyễn Thị Hương Liên

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác –Lênin

ĐT: 0988.456.120

Email: liendhqb@gmail.com

2. Tổ Chính trị và Pháp luật


Bộ môn Chính trị và Pháp luật là một trong ba bộ môn trực thuộc khoa Lý luận chính trị. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển củaTrường Đại học Quảng Bình, Tổ Chính trị và Pháp luật đã có những bước phát triển về mọi mặt. Hiện nay, bộ môn gồm có 5 giảng viên trong đó có 1 tiến sĩ, 4 thạc sỹ.

          Với nhiệm vụ chính là đào tạo cử nhân Luật và giảng dạy các môn Pháp luật đại cương, Pháp luật chuyên ngành, Pháp luật học, Lý luận Nhà nước và pháp luật, Lịch sử các học thuyết kinh tế...Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các giảng viên trong bộ môn đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, phẩm chất nhà giáo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên rất tích cực trong nghiên cứu khoa học. Bộ môn đã và đang tham gia các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, tham gia hội thảo khoa học, hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp. Nhiều bài báo của các giảng viên đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài trường.

          Đội ngũ của Bộ môn bao gồm:

1. ThS. Phùng Thị Loan

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên ngành: Việt Nam học, Pháp luật Kinh tế và Quốc tế

ĐT: 0982.842.725

Email: hieutb2009@gmail.com

2. TS. Trần Thị Sáu

Chức vụ: Trưởng Khoa

Chuyên ngành: Luật

ĐT: 0918.826.545

Email: ttsau1509@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0983.131.181

Email: nhunguyet0803@gmail.com

4. ThS. Nguyễn Hoàng Thủy

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0912.757.617

Email:thuynguyenhoang@ymail.com

5. CH. Phan Phương Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

ĐT: 0983.821.206

Email:phanphuongnguyenqbu@gmail.com

       Định hướng phát triển của bộ môn là tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật, tiến tới đào tạo cử nhân Luật theo các chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh


Bộ môn lịch sử Đảng & tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2008. Hiện nay có 05 giảng viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ. 

1. GVC, Ths. Nguyễn Đình Lam

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0988836341

Email: dinhlam60@gmail.com

2. GVC, TS. Trần Đức Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng Đảm bảo CLGD

Điện thoại: 0942618649

Email: duchien1962@yahoo.com

3. Ths. NCS Nguyễn Văn Duy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983099687

Email: nguyenvanduydhqb@yahoo.com

4. Ths. Trần Thị Mỹ Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914181779

Email: ngocdhqb1982@gmail.com

5. Ths. Hoàng Thanh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987 700 389

Email: thanhtuan@gmail.com

Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhận giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo; thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong toàn trường; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên.

 


Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình