Lý lịch khoa học

CH. TRƯƠNG THỊ THU HÀ

7/17/2017 10:34:19 AM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trương Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 19/4/1989                                                                                                                                                  

Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán: Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Đại học

Năm, nước nhận học vị: 2011

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Đơn vị công tác: Khoa lý luận chính trị - Trường Đại học Quảng Bình

 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Duy Ninh – Quảng Ninh - Quảng Bình

 

Điện thoại liên hệ: 0971989071

 

Fax:

Email: hieutb2009@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Huế

 

Ngành học: Triết học

 

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011

   

2. Sau đại học:

 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Bình thường

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 - nay

Trường ĐH Quảng Bình

Văn phòng Khoa

     
     
     
     
 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài NCKH đã và đang tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

 

                                                   Quảng Bình, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

Các Tin đã đăng

  THS. PHÙNG THỊ LOAN 7/11/2017 8:35:17 AM

  THS. TRẦN HƯƠNG GIANG 7/11/2017 8:33:47 AM

  TS.TRẦN THỊ SÁU 7/7/2017 10:37:04 AM

  TH.S PHAN THỊ THU HIỀN 7/7/2017 9:41:21 AM

  TS. NGUYỄN VĂN DUY 7/7/2017 9:38:23 AM

  THS. HOÀNG THANH TUẤN 7/7/2017 9:30:27 AM

  THS. PHAN THỊ THU HÀ 7/6/2017 3:47:17 PM

  CN. NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 7/6/2017 11:26:40 AM

  TH.S NGUYỄN THỊ ANH KHUYÊN 7/6/2017 11:06:37 AM

  THS. NGUYỄN THỊ THANH HÀ 7/6/2017 11:00:16 AM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình