Tư liệu

CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY - NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

7/9/2017 2:31:18 PM

CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY - NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

                                                                                     Th.s Lương Thị Lan Huệ

                                                                   Khoa Lý luận chính trị

                                                                           Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

Thực tập sư phạm (TTSP) ngành Giáo dục chính trị là một hoạt động thực tiễn đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành Giáo dục chính trị nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân cho sinh viên. Trong quá trình triển khai hoạt động TTSP, sinh viên có được một số yếu tố thuận lợi đó là có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường phổ thông và nhà trường, tài liệu tham kham khảo, nguồn thông tin trên mạng Inetrnet phong phú, đa dạng, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân phần lớn được đào tạo đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, sinh viên ngành Giáo dục chính trị trong quá trình thực tập cũng gặp rất nhiều  khó khăn, thách thức cản trở chất lượng, hiệu quả thực tập  như thiết lập mối quan hệ bền vững đối với các trường phổ thông, kỹ năng sư phạm của sinh viên chưa được trang bị tốt....Những khó khăn đó có thể xuất phát từ các lý do khách quan (từ phía trường đại học, từ giáo viên hướng dẫn...) hay các lý do chủ  quan (từ  phía  sinh viên). Dù là nguyên nhân nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực tập sư phạm của sinh viên. Việc nhận diện những cơ hội và thách thức TTSP ngành Giáo dục chính trị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm vạch ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và TTSP ngành Giáo dục chính trị hiện nay.

Từ khoá

Thực tập sư pham, Thực tập sư phạm ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Thực tập sư phạm Giáo dục công dân.

 

1. Đặt vấn đề

Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn là một nguyên tắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đào tạo nguồn nhân lực từ xưa đến nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ biện chứng giữa lý luận với thực tiễn và xem đó là sự gắn kết tất yếu trở nên chuyên nghiệp trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhờ vận dụng nguyên tắc này mà sản phẩm của đào tạo không chỉ giỏi về kiến thức mà còn thành thạo về kỹ năng làm việc trong môi trường thực tiễn. Thực tập trong đào tạo vì thế đã trở thành nhân tố đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên.

Có thể nói lý thuyết về đào tạo và TTSP nói chung ở các trường đại học đã mang tính hệ thống trong khi đó đào tạo và TTSP ngành Giáo dục chính trị nói riêng đang là một vấn đề mới, nhất là đối với các trường đại học địa phương. Mục tiêu mà ngành sư phạm Giáo dục chính trị hướng đến là đào tạo giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT và giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường chính trị ở địa phương. Trong đó, TTSP là một phần không thể thiếu của đào tạo ngành Giáo dục chính trị. Thực tiễn của hoạt động TTSP trong thời gian vừa qua cho thấy, bên cạnh những thành công bước đầu, công tác này còn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, gây cản trở chất lượng thực tập cũng như chất lượng đào tạo giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường THPT. Để hoạt động TTSP ngành Giáo dục chính trị mang tính chuyên nghiệp hơn, thiết nghĩ cần phải bàn bạc, trao đổi và thống nhất về những cơ hội và thách thức nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm ngành Giáo dục chính trị hiện nay. Đó là tất cả mong muốn được thể hiện trong bài viết này và còn có thể trong những bài khác nữa.

2. Những cơ hội và thách thức trong TTSP ngành Giáo dục chính trị ở các trường đại học hiện nay

Theo từ điển tiếng Việt, “Thực tập là tập làm trong thực tế để vận dụng và cũng cố kiến thức lý thuyết, trau dồi thêm nghiệp vụ chuyên môn”. TTSP ngành Giáo dục chính trị được hiểu là quá trình sinh viên “tập làm”, đóng vai là một giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở Trường THPT để:

+ Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu thực tế dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT nói riêng.

+ Thực tập giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 10,11,12 ở Trường THPT.

+ Thực tập công tác chủ nhiệm lớp.

+ Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

Trong quá trình này, sinh viên sử dụng những kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học đã được trang bị ở trường học để vận dụng vào dạy học thực tiễn tại cơ sở thực tập. Trong thời gian sinh viên thực tập luôn có sự quản lý, theo dõi, quan tâm, hỗ trợ về chuyên môn, tinh thần của nhà trường, giảng viên phụ trách và cơ sở. Vì vậy, các em gặp nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó sinh viên còn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách cần có sự chia sẻ và xử lý kịp thời.

Cơ hội trong TTSP ngành Giáo dục chính trị được hiểu là những yếu tố thuận lợi góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực tập của sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị. Những yếu tố này có thể đã được khai thác, vận dụng hoặc đang tiềm ẩn. Giảng viên phụ trách công tác thực tập với trách nhiệm vừa trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp dạy học chuyên ngành vừa là cầu nối giữa cơ sở thực tập với trường học và sinh viên cần phải biết nắm bắt các cơ hội. Hiện nay cơ hội lớn tác động đến sự phát triển của đào tạo và TTSP ngành Giáo dục chính trị là nhu cầu của xã hội về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho công dân. Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, đoàn thể về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, những hiện tượng như bạo lực học đường, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng trong trường học, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá học đường. Thực trạng đó, đòi hỏi cần phải tăng cường, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh. Đây là một việc làm thường xuyên, trong đó, bộ môn Giáo dục công dân đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Nhà trường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các biện pháp giáo dục ý thức đạo đức, pháp luật cho học sinh. Mặt khác, môn học này trang bị cho các em hệ thống tri thức khoa học về quy luật chung nhất của sự phát triển tự nhiên - xã hội và tư duy, những chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật trong đời sống xã hội. Chính vì tầm quan trọng của bộ môn Giáo dục công dân trong việc hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tích cực cho học sinh, nên xu hướng của các trường THPT là ưu tiên tuyển chọn giáo viên đã được đào tạo chính quy ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân để giảng dạy môn Giáo dục công dân nhằm  khắc phục hiện tượng dạy ghép “Văn - Giáo dục công dân”, “Sử - Giáo dục công dân”, “Địa - Giáo dục công dân” như trước đây . Hằng năm các Trường THPT và Sở Giáo dục Đào tạo đều tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục công dân cấp trường, huyện và thành phố. Công tác này đã mở ra cơ hội đào tạo giáo viên có trình độ chuyên môn Giáo dục công dân, có kỹ năng và phương pháp sư phạm để giảng dạy tốt bộ môn. Nhờ đó, sinh viên TTSP ngành Giáo dục chính trị được học hỏi rất nhiều từ giáo viên bộ môn, đặc biệt là các giáo viên đào tạo đúng chuyên ngành được tham gia nhiều cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Một số giáo viên có tâm huyết với nghề sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và vui vẻ hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho sinh viên trong suốt quá trình thực tập mặc dù công việc rất bận rộn. Khi sinh viên thực tập được hưởng nhiều cơ hội tốt sẽ góp phần thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong TTSP.

Cơ hội khách quan tác động tích cực đến chất lượng TTSP của sinh viên là sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay đã tạo cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn và góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập cho sinh viên. Hầu hết, sinh viên khi tiếp nhận và xử lý công việc cụ thể như soạn giáo án, lên kế hoạch chủ nhiệm lớp, thực hành giảng bài trên lớp, các em chưa định hướng được cần phải làm như thế nào. Chính những thông tin mà mạng Internet mang lại như giáo án điện tử, các tài liệu tham khảo liên quan đến bộ môn Giáo dục công dân và nhiều loại sách thiết kế bài giảng Giáo dục công dân ở thư viện, cửa hàng sách.., đã trở thành “cứu cánh”cho sinh viên trong quá trình thực tập. Theo nhiều ý kiến phản hồi, trong quá trình thực tập 100% sinh viên đã có tham khảo và nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành trên mạng và các hiệu sách, thư viện. Chính sự cập nhật thông tin của sinh viên đã tạo cơ hội cho các em nâng cao kiến thức, xử lý công việc tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng dẫn đến một hệ luỵ là nhiều sinh viên quá lệ thuộc vào các tài liệu sẵn có, ít sáng tạo, ít linh hoạt trong nghiên cứu và giảng dạy.

- Công tác tổ chức TTSP nói chung và TTSP ngành Giáo dục chính trị nói riêng ở các trường đại học được chuẩn bị khá chu đáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với các trường THPT đóng vai trò quan trọng, mở ra cơ hội, điều kiện thực tập tốt cho sinh viên. Cụ thể, hằng năm trước khi TTSP, Phòng Đào tạo chủ động lên kế hoạch, liên hệ với các cơ sở thực tập để phối hợp triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của Khoa và tình hình thực tế để thành lập các đoàn, cử giảng viên phụ trách, ban hành các văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu tạo hành lang pháp lý. Hầu hết, các đoàn TTSP ngành Giáo dục chính trị đều có sự chuẩn bị tốt về kế hoạch, cách thức tổ chức, quản lý sinh viên, quán triệt yêu cầu, nguyên tắc và mục tiêu TTSP đến với từng cá nhân sinh viên. Các Khoa đều cử giảng viên chuyên ngành để phụ trách đoàn thực tập, vì vậy đã hỗ trợ có hiệu quả về mặt chuyên môn cho sinh viên. Đặc biệt là, sự phối kết hợp chặt chẽ với trường THPT đã tạo cơ hội, điều kiện tốt nhất để sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ TTSP. Theo ý kiến đánh giá của sinh viên, một trong những thuận lợi khi các em đến trường THPT thực tập là có sự hậu thuẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên, học sinh nơi đây. Các thầy, các cô vừa nghiêm khắc rèn dũa, chỉ dẫn nhiệt tình cho sinh viên, vừa gần gũi, chia sẻ, vị tha với những băn khoăn lo lắng và cả những sai sót, lỗi lầm của sinh viên trong quá trình thực tập. Về phía sinh viên, các em đã có sự nổ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nội dung thực tập như công tác chủ nhiệm lớp, soạn giáo án và thực hành giảng dạy trên lớp. Theo đánh giá của các cơ sở thực tập, sau đợt thực tập tất cả các lớp đều có tiến bộ rõ rệt nhất là khâu nề nếp. Đa số sinh viên thực tập đạt loại giỏi và suất sắc, quan trọng hơn là các em trưởng thành rất nhiều sau đợt thực tập. Một số sinh viên bộc lộ tố chất sư phạm, truyền cảm hứng đến cho học sinh qua tác  phong, bài giảng sinh động của mình.

Ngoài những thuận lợi, TTSP ngành Giáo dục chính trị còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như thiết lập mối quan hệ bền vững với cơ sở thực tập, thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại. Một số trường hợp chưa coi trọng đúng mức việc thiết lập mối quan hệ bền vững với cơ sở thực tập mà chủ yếu thiết lập theo kiểu “mùa vụ”, dẫn đến chồng chéo trong liên hệ địa bàn thực tập. Cơ sở vật chất ở các trường THPT mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn còn hạn chế, nhất là các trường vùng ven, miền núi. Một số trường chỉ có được một máy chiếu projector nên việc thực tập giảng dạy bằng giáo án điện tử của sinh viên còn nhiều hạn chế. Có nhiều sinh viên chưa thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin nhất là soạn giáo điện tử và ứng dụng nó trong dạy học.

   Phần lớn, sinh viên TTSP nói chung và ngành Giáo dục chính trị nói riêng tỏ ra lúng túng khi xử lý công việc cụ thể ở Trường THPT như thiết kế bài giảng điện tử, soạn giáo án, kỹ năng tổ chức lớp học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng giải quyết xung đột nhóm. Các em chưa thực sự hoá thân thành người giáo viên THPT. Nguyên  nhân của khó khăn này trước hết là do chương trình đào tạo còn mang tính dàn trải, chưa chú trọng thực hành kỹ năng sư phạm, chưa gắn chặt với chuẩn đầu ra. Chương trình nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa bám sát chương trình dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông. Hầu hết, sinh viên khi xuống các trường phổ thông thực tập mới nhận ra rằng các môn Tâm lý học, Giáo dục học được đào tạo ở trường sư phạm chưa giúp họ được nhiều trong việc nắm bắt tâm lý học sinh, trong việc xử lý các tình huống dạy học, trong công tác chủ nhiệm lớp, trong việc lập một kế hoạch công tác. Ngoài phương pháp giảng dạy, một số nhiệm vụ khác của người giáo viên như chấm bài, đánh giá học sinh (đánh giá học lực và đánh giá hạnh kiểm) sinh viên chưa được trang bị chu đáo, bài bản khi học ở trường. Ngay cả với môn chuyên ngành như Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông, sinh viên cũng chỉ được tập dượt giảng dạy bằng tình huống giả định ở trên lớp. Sinh viên đóng vai là học sinh, vì vậy ít có tình huống sư phạm. Thời gian dành cho thực hành của sinh viên quá ít, nếu có thì chỉ gói gọn ở trên lớp, do đó sinh viên chưa hình dung đúng về dạy học thực tế ở trường phổ thông. Cũng chính vì vậy, đa số sinh viên khi về trường phổ thông mới “bắt đầu” có hình dung về người giáo viên, về dạy học bộ môn Giáo dục công dân thực tế tại trường phổ thông. Thời gian TTSP ở trường phổ thông quá ngắn ngủi với nhiều công việc phải làm vì vậy các em chỉ kịp “hình dung” để rồi “bắt chước”, “làm theo” chứ chưa đủ tự tin để sáng tạo, linh hoạt trong dạy học bộ môn.

Trong các nội dung của TTSP, giảng dạy trên lớp thực sự là một thách thức đối với sinh viên. Sinh viên thực tập giảng dạy đều có sẵn giáo án, nhưng từ nội dung giáo án để truyển tải đến học sinh qua 45 phút giảng dạy trên lớp là một vấn đề không đơn giản. Sinh viên giải thích các nội dung bài học mới chỉ dừng lại ở mức lý luận khái quát, trong khi kiến thức Giáo dục công dân đòi hỏi được phổ thông hoá, gần gũi với cuộc sống thực tiễn, học sinh mới hiểu và ghi nhớ. Mặt khác, các nội dung thực tập giảng dạy từ lớp 10 đến lớp 12 bao quát kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo đức, pháp luật, kinh tế, chủ nghĩa xã hội khoa học, triết học, đạo đức, dân số, môi trường... Do đó, sinh viên khó “thẩm thấu” hết dẫn đến phải lệ thuộc vào giáo án. Khó khăn lớn nhất khi dạy bộ môn này là khâu sưu tầm, lựa chọn ví dụ minh hoạ và dẫn đắt vấn đề. Lựa chọn ví dụ nào để minh hoạ một cách cụ thể sống động, dễ hiểu, vừa mang tính thời thời sự, thực tiễn, vừa thể hiện được nội dung và đạt được mục tiêu của bài học là một thách thức đối với sinh viên thực tập bộ môn này. Sinh viên tỏ ra không tự tin với những ví dụ bản thân tự sưu tập, nên chủ yếu dựa vào những ví dụ sẵn có trong sách thiết kế bài giảng, làm cho phương pháp và cách thức tiếp cận kiến thức còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu tìm tòi sáng tạo. Đa số sinh viên chưa được trang bị tốt các kỹ năng sư phạm như kỹ năng thuyết giảng, kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng kết hợp các phương pháp dạy học tích cực. Nhiều  sinh viên có giọng nói nhỏ, dùng từ địa phương, viết bảng tuỳ tiện, không tự tin khi đứng trên bục giảng, lệ thuộc vào giáo án, lạm dụng phương pháp vấn đàm, thuyết giảng đã làm cho bài giảng kém sinh động, mục tiêu bài dạy không đạt được. Một số sinh viên có học lực khá, giỏi, nắm được kiến thức cơ bản của bộ môn nhưng chưa biết vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, đối tượng cụ thể.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác TTSP ngành Giáo dục chính trị ở các trường đại học hiện nay

2.1. Đối với giảng viên và cơ sở đào tạo

Cần xây dựng mới chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị bám sát chuẩn đầu ra, gắn lý thuyết với thực hành tại cơ sở, nhất là các môn chuyên ngành và cơ sở ngành. Đối với các môn chuyên ngành như Môn lý luận phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT; Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn Giáo dục công dân theo chuẩn kiến thức và kỷ năng; Phương pháp dạy học Giáo dục công dân cần bám sát nội dung, chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12 ở trường THPT. Giảng viên môn này cần đến trường phổ thông để nắm vững chương trình dạy và học, cập nhật thông tin về các nhiệm vụ cụ thể của người giáo viên, về hồ sơ sổ sách để xây dựng chương trình môn học thiết thực hơn.

 Khoa và bộ môn tạo điều kiện để sinh viên thâm nhập thực tế dạy học ở trường THPT ngay từ năm đầu cho đến năm cuối của khoá học. Muốn vậy, nhà trường cần phải thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên mang tính bền vững đối với các trường THPT. Hai bên cần có trao đổi, bàn bạc thống nhất về nội dung, thời gian, chương trình, cách thức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sinh viên thực tập tại trường phổ thông.

Giảng viên và bộ môn cần coi trọng hơn nữa việc rèn luyện các kỹ năng sư phạm cho sinh viên trong quá trình xây dựng chương trình và giảng dạy trên lớp. Đối với người giáo viên, tri thức và kỹ năng sư phạm là hai yếu tố không thể tách rời. Dù người dạy có tri thức phong phú, uyên thâm đến đâu mà không có hoặc hạn chế kỹ năng sư phạm thì chất lượng bài dạy không cao. Vì vậy, Khoa, bộ môn cần thực hiện tốt chương trình rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên cho sinh viên, tạo điều kiện cho các em có thời gian, môi trường để rèn luyện các kỹ năng thuyết giảng, viết bảng, luyện tập giọng nói...

2.2. Đối với giáo viên và trường THPT

            Giáo viên hướng dẫn không nên khoán trắng cho sinh viên, không để các em phải dạy quá giờ quy định. Giáo viên hướng dẫn phải thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn thực tập cho sinh viên như các hoạt động soạn giáo án, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi giờ lên lớp và chủ nhiệm của sinh viên.

Đánh giá chất lượng thực tập của sinh viên phải khách quan, không cào bằng, chung chung và cần có sự thẩm định của hội đồng chuyên môn.

2.3. Đối với sinh viên thực tập

            Sinh viên cần phải nhận thức sâu sắc TTSP là một cơ hội bổ ích để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sư phạm cho người giáo viên tương lai. Vì vậy, các em phải có sự chuẩn bị, chủ động lên kế hoạch thực tập cho mình, chú  trọng quan sát, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ giáo viên hướng dẫn chuyên môn, đồng thời cần chủ động, tích cực, linh hoạt trong giảng dạy và chủ nhiệm lớp.

Khối tri thức của môn Giáo dục công dân rất đa dạng, đó là những tri thức về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, đạo đức, pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước..do đó,  để nắm vững hệ thống tri thức này, ngoài việc chuyên cần lên lớp và tập trung nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận nhóm sinh viên phải tạo cho mình thói quen tự học, tự nghiên cứu. Sinh viên cần tích cực soạn giáo án và tập giảng trước khi lên lớp có như vậy mới làm chủ được giờ dạy của mình. Bên cạnh đó, sinh viên cần trang bị cho mình kiến thức công tác Đoàn, biết tổ chức một số trò chơi, các hoạt động văn - thể mỹ. Tìm hiểu kỹ tình hình, đặc điểm của trường, lớp, gần gũi và lắng nghe tâm sự của học sinh, dành thời gian đến thăm các gia đình có học sinh cá biệt, luôn nổ lực, phấn đấu hết mình vì công việc.

4. Kết luận

Hiện nay, hầu hết các trường đại học trên thế giới đều xem thực tập sư phạm là một vấn đề có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và ở tầm vĩ mô là quảng bá học hiệu của mình. Ở nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Âu, chương trình đào tạo cử nhân sư phạm rất coi trọng công tác thực tập nghề nghiệp. Đối với hệ đại học, hai năm đầu, trong một tuần sinh viên có 3 ngày học lý thuyết ở trên lớp và 2 ngày thực hành tại cơ sở trường học. Hai năm cuối tiếp theo, trong một tuần, sinh viên có 2 ngày học lý thuyết ở trên lớp và 3 ngày thực hành tại cơ sở. Xu hướng thực hành nghề nghiệp của họ là chuyên sâu từng nội dung thực tế tại trường học. Ở Việt Nam, thực trạng công tác TTSP nói chung, và TTSP ngành Giáo dục chính trị nói riêng cho thấy sinh viên chưa có cơ hội để xâm nhập thực tế trước khi TTSP, cho nên hầu hết đều tỏ ra lúng túng, bỡ ngỡ, thiếu những kỹ năng sư phạm cần thiết. Thực trạng này đòi hỏi cần phải biên soạn lại chương trình theo hướng bám sát chuẩn đầu ra, gắn lý thuyết với thực tế dạy học ở trường phổ thông, tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chú trọng  công tác đánh giá sau khi kết thúc TTSP nhằm chỉ ra những mặt đạt được, chưa được để đúc rút kinh nghiệm cho đợt TTSP lần sau đạt kết quả tốt hơn.

 

Tài liệu tham khảo

1. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Vũ Đình Bảy, Trần Quốc Cảnh (2011), Học và thực hành theo chuẩn kiến thức và kỹ năng Giáo dục công dân 10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

3. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1994), Lý luận dạy học, Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

4. Kỷ yếu Hội thảo (2013), “Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm’, Trường Đại học Quảng Bình.

 

 

 

Các Tin đã đăng

  GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH MA TUÝ 12/25/2014 4:55:57 PM

  NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN LUẬT CẦN BIẾT 12/24/2014 2:30:00 PM

  HỘI THẢO NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG GIẢNG DẠY 12/24/2014 2:24:47 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình