BA CÔNG KHAI

NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT

12/6/2018 3:30:37 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

NỘI DUNG CÔNG KHAI

THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018

CHUYÊN NGÀNH LUẬT

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT)

 

STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1

Công pháp quốc tế

2016

Tháng 9/2018 đến tháng 6/2019 biên soạn sách tham khảo về dạy học môn GDCD ở trường THPT 

2

 Luật hôn nhân và gia đình

 2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

3

Luật lao động

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

4

Luật dân sự Việt Nam 1

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

5

Luật dân sự Việt Nam 2

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

6

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

7

Luật biển quốc tế

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

8

Lịch sử nhà nước và pháp luật

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

9

Hành chính nhà nước

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

10

Luật hành chính Việt Nam

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

11

Luật thương mại Việt Nam 1

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

12

Luật thương mại Việt Nam 2

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

13

Pháp luật đại cương (ĐH)

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

14

Pháp luật đại cương (CĐ)

2016

Chỉnh sửa biên soạn giáo trình  từ 3/2019 đến tháng 6/2019 

                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

Nguyễn Đình Lam

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Công khai Điểm c, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo 12/6/2018 3:04:48 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 - 2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 12/6/2018 2:59:56 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:40:05 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:39:39 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:37:08 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:30:43 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-20198 Ngành: LUẬT 11/14/2018 2:20:28 PM

  Chất lượng giáo dục ngành Luật năm học 2017 - 2018 8/14/2017 5:05:33 PM

  Chất lượng giáo dục ngành Giáo dục Chính trị năm học 2017-2018 8/14/2017 4:55:49 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình