Giới thiệu

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

7/17/2017 10:13:21 PM

SỨ MẠNG KHOA

Khoa Lý luận chính trị có sứ mạng trang bị cho người học những kiến thức và phương pháp luận khoa học, tiên tiến; đào tạo sinh viên ngành GDCT và ngành Luật trở thành những người lao động giỏi về chuyên môn, có văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; sáng tạo và ứng dụng tri thức vào đời sống thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình và khu vực miền Trung.

TẦM NHÌN

Phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Khoa trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận chính trị; là địa chỉ đào tạo cử nhân Luật, đào tạo các chức danh tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín của khu vực Bắc miền Trung.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Vì người học và phát huy nhân tố người học. Xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, phát triển năng lực hoạt động thực tiễn của người học.

Các Tin đã đăng

  GIỚI THIỆU KHOA 3/21/2017 6:56:19 PM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình