Thông báo

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC “Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - Giá trị Lý luận và thực tiễn”

1/23/2018 10:44:15 AM
      

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và giảng viên trao đổi, thảo luận về phong trào thi đua yêu nước, từ đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước nói chung, Quảng Bình nói riêng, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - Giá trị lý luận và thực tiễn

1.     Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung các chủ đề:

-  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

- Nhân dân Quảng Bình với việc phát huy phong trào thi đua yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc (phong trào “Quảng Bình quật khởi” và phong trào “hai giỏi”…)

- Những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đổi mới ở Quảng Bình hiện nay.

- Những vấn đề liên quan tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

2.     Thành phần tham dự Hội thảo

- Chuyên gia nghiên cứu, cán bộ quản lý

- Cán bộ giảng viên Trường Đại học Quảng Bình, Trường Đại học Khoa học Huế

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: ngày 11 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Phòng Hội thảo, Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Quảng Bình, số 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới,

4. Đăng ký tham dự và gửi bài tham gia Hội thảo

- Đăng ký tham dự: Trước ngày 20/5/2018

- Đăng ký báo cáo và gửi tóm tắt bài tham gia Hội thảo: Từ ngày 5 đến ngày 12/3/2018

- Báo cáo toàn văn: trước ngày 20/4/2018

Bài viết đánh máy trên giấy A4, dung lượng không quá 10 trang; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; lề trái: 3 cm; lề phải, lề trên và lề dưới 2 cm; cách dòng đơn. Cuối bài ghi rõ họ tên, học vị, email và điện thoại liên lạc.

Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng Kỷ yếu và báo cáo tại Hội thảo.

5. Thông tin chi tiết liên hệ     

1. TS. Phan Văn Thành, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Email: irofficeqbu@gmail.com                ĐT: 02323.819.33

2. TS. Nguyễn Văn Duy, Khoa Lý luận Chính trị   

Email:  duynv@qbu.edu.vn                          ĐT: 0983099687

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia hiệu quả của các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên và quý đại biểu./.

                                                     TM. BAN TỔ CHỨC

                                                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

                                                    (Đã ký)

 

                                                        PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình