Giới thiệu

THS. TRẦN HƯƠNG GIANG

7/11/2017 8:33:47 AM

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ, tên

: TRẦN HƯƠNG GIANG

Năm sinh

1983

Đơn vị công tác

Khoa lý luận chính trị

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

        Triết học                 Tại: Hà Nội

Học vị

Chuyên ngành

        Thạc sỹ                  Năm: 2007

        Triết học

Chức danh khoa học

  Năm công nhận:

Lĩnh vực nghiên cứu

 Triết học

Địa chỉ liên hệ

Khoa lý luận chính trị, Trường ĐH Quảng Bình

Email

 giangth@qbu.edu.vn; ttsau1509gmail.com

Điện thoại

 0916.116.775

II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- 10/2006 - nay   Giảng viên Trường Đại Học Quảng Bình

III. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài NCKH:

- Xây dựng ngân hàng đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 (2005), Đề tài khoa học cấp cơ sở.

-

2. Bài báo khoa học:

- Trần Hương Giang (2017), "Phát huy tính tích cực của học sinh trong kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông”, Kỷ yếu hội thảo khoa học  Huế

- Trần Hương Giang (2017), "Quan niệm của triết học Khai sáng Pháp về tự do và bình đẳng (Trường hợp Monstesquieu và Rousseau)", Kỷ yếu hội thảo khoa học Huế

 

 

Xác nhận của cơ quan           Quảng Bình, ngày 07  tháng 7  năm 2016

 

                                                                         Người khai ký tên

                                                                        

 

                                                                             TS. Trần Hương Giang

 

 

Các Tin đã đăng

  GIỚI THIỆU KHOA 3/21/2017 6:56:19 PM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình