Lý lịch khoa học

TS. TRẦN ĐỨC HIỀN

12/27/2014 11:01:13 AM

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    Trần Đức Hiền                                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng, nămsinh:  03-9-1962                           Nơi sinh: Quảng Trị

Quê quán: Xã Do An, HuyệnGio Linh, Tỉnh Quảng Trị           

Dân tộc:   Kinh

Học vị cao nhất:    Tiến SỹNăm, nước nhận học vị: 1998, CHLB Đức

Chức danh khoa hoc caonhất:   Giảng viên chính   Năm bổ nhiệm: 2011

Chức vụ: Trưởng Khoa

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉliên lạc: Trường Đại học Quảng Bình

 Điện thoại liên hệ: CQ:          NR: 0523872747    DĐ: 0942618649

Fax:                                      Email: duchien1962@yahoo.com

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig, CHLB Đức

Ngành học:  Chính trị học

Nước đào tạo:  CHLB Đức                         Năm tốt nghiệp: 1984

Bằng đại học 2:                                            Nămtốt nghiệp:

2.     Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyênngành:               Năm cấp bằng:

- Nơi đào tạo:

- Tiến sĩ chuyênngành:  Chính trị học              Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Đại học Leipzig, CHLB Đức

- Tênluận án: “Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển sang nềnkinh tế thị trường”

3. Ngoại ngữ 

1.Tiếng Anh       Mức độ sử dụng: B

     2. Tiếng Đức      Mức độsử dụng: D (Nói viết thành thạo)

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/1999-2002

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Giảng viên

2002-  12/2005

Tổ Chính trị-Trường CĐ SP Quảng Bình

Tổ trưởng Bộ môn, giảng dạy các môn lý luận chính trị

12/2005-12/2007

Trường Đại học Quảng Bình

Quyền trưởng Phòng Quản lý Khoa học và đối ngoại

Từ tháng 12/2007 đến nay

Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, giảng dạy

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Lý thuyết nhà nước pháp quyền và quyền con người trong triết học J Locke, M.Kant và F. Hegel

1993-1994

Trường

Chủ đề tài

2.

Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

1994-1998

Trường

Chủ nhiệm

3.

Thực trạng và giải pháp phát triển các thành phần kinh tế ở Quảng Bình

2001-2003

Khoa

Chủ nhiệm

4.

Tự học, tự nghiên cứu các môn khoa học Mác-Lênin ở trường Đại học Quảng Bình

2005-2007

Trường

Chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đãcông bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1.

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển giáo dục

2007

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

2.

Chế độ bầu cử và các nguyên tắc, hình thức của chế độ bầu cử

2008

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

3.

Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường

2009

Thông báo KH Trường ĐH Quảng Bình

 


Các Tin đã đăng

  THS. PHÙNG THỊ LOAN 7/11/2017 8:35:17 AM

  TS.TRẦN THỊ SÁU 7/7/2017 10:37:04 AM

  THS. HOÀNG THANH TUẤN 7/7/2017 9:30:27 AM

  THS. LƯƠNG THỊ LAN HUỆ 7/6/2017 8:35:04 AM

  GVC.THS. NGUYỄN ĐÌNH LAM 7/4/2017 10:00:59 AM

  THS.NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT 6/9/2017 5:14:30 PM

  THS.NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN 4/19/2017 11:07:13 AM

  LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 12/25/2014 9:33:47 PM

  CH.PHAN PHƯƠNG NGUYÊN 12/25/2014 9:56:38 AM

  NCS. TRẦN HỮU THÂN 12/25/2014 9:36:30 AM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Lý luận chính trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình