BA CÔNG KHAI

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 2017 - 2018 (Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT)

12/6/2018 3:33:42 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

       KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NỘI DUNG CÔNG KHAI

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 2017 – 2018

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT)

 

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

1

Đại học

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trường THPT Trần Phú thông qua dạy học môn GDCD lớp 12.

Đinh Thị Thu Hiền

Th.Nguyễn Thị Hương Liên

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học. Ngoài ra, đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm những giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trường THPT Trần Phú thông qua dạy học môn GDCD lớp 12. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trường THPT Trần Phú thông qua dạy học môn GDCD lớp 12. Đề tài hình thành phương pháp tự học tích cực và góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh THPT Trần Phú thông qua dạy học môn GDCD lớp 12, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và giảng viên trong quá trình tham gia giảng dạy. 

2

Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi

Nguyễn Thị Sâm

ThS. Trần Hương Giang

Đề tài “Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi” nhằm mục đích vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD ở trường THPT Nguyễn Trãi.

      Tác giả đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi. Tiến hành điều tra và tìm hiểu để đưa ra các vấn đề cơ bản và cần thiết khi vận dụng phương pháp thảo luận nhóm.

   Tiếp theo tác giả tìm hiểu về thực trạng Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi . Để làm rõ thực trạng thì tác giả đã tiến hành khảo sát giáo viên và học sinh ở trường THPT Nguyễn Trãi, số liệu điều tra cho thấy cả giáo viên và học sinh ở đây đã có nhận thức và hứng thú với việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD nhưng trên thực tế thì phương pháp này rất ít được sử dụng trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó tác giả cũng đã đưa ra một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm  ở Trường THPT Nguyễn Trãi như:  Ở đây vẫn còn tình trạng giáo viên dạy kiêm nghiệm, cơ sở vật chất chưa đảm bảo...

    Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và tìm hiểu thực trạng cũng như là những khó khăn của việc Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD “Phần công dân với đạo đức” ở trường THPT nói chung và Trường THPT Nguyễn Trãi nói riêng.

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài thì tác giả nhận thấy việc Vận dung phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD phần công dân với đạo đức ở trường THPT Nguyễn Trãi là rất cần thiết, Song tác giả cũng nhận thấy rằng không có phương pháp dạy học nào là vạn năng. Phương pháp thảo luận nhóm dù có tích cực đến đâu cũng không thể giữ vai trò độc nhất trong quá trình dạy và học. Vì vậy, việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong quá trình dạy học không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn các phương pháp dạy học khác, mà tùy thuộc vào nội dung dạy học, giáo viên có thể lựa chọn, sử dụng kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp dạy học khác nhau để có phát huy được những thế mạnh vốn có của phương pháp thảo luận nhóm.

 

                                           NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                     TRƯỞNG ĐƠN VỊ        

 

 

 

                                         TRƯƠNG THỊ THU HÀ                                                        NGUYỄN ĐÌNH LAM

 

Các Tin đã đăng

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 12/6/2018 3:30:37 PM

  Công khai Điểm c, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo 12/6/2018 3:04:48 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 - 2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 12/6/2018 2:59:56 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:40:05 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:39:39 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:37:08 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:30:43 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-20198 Ngành: LUẬT 11/14/2018 2:20:28 PM

  Chất lượng giáo dục ngành Luật năm học 2017 - 2018 8/14/2017 5:05:33 PM

  Chất lượng giáo dục ngành Giáo dục Chính trị năm học 2017-2018 8/14/2017 4:55:49 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình