BA CÔNG KHAI

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật năm học 2017 – 2018 (Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT

12/6/2018 3:35:42 PM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

       KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NỘI DUNG CÔNG KHAI

Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật năm học 2017 – 2018

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT

 

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

1

        Đại học

Vai trò của viện kiểm sát trong tố tụng dân sự 

Dương Thị Kiều Anh

Th.S Phan Thị Thu Hiền

     Đề tài nghiên cứu các quy định pháp luật về vai trò của VKSND trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện. Trên cơ sở đó đánh giá quá trình hoạt động của VKSND trong tố tụng dân sự và có những đề xuất, giải pháp đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả vai trò của VKSND trong tố tụng dân sự. 

2

Thực trạng và giải pháp phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay 

Mai Thị Thu Hiền

Th.S Phùng Thị Loan

    Đề tài nghiên cứu về tình hình thực trạng và đưa ra giải pháp đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm sắp tới. 

3

Pháp luật về thị trường chứng khoán - Thực tiễn và giải pháp 

 Lê Trung Hiếu

TS.Trần Thị Sáu

     Đề tài tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận về pháp luật chứng khoán, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật chứng khoán tại TTCK miền Trung, đưa ra những bất cập và nguyên nhân của những tồn tại đó, từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTCK miền Trung nói riêng và TTCK cả nước nói chung. 

4

Ly hôn có yếu tố nước ngoài – Thực tiễn tại toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình

Lê Nhật Hoàng

TS.Trần Thị Sáu

      Đề tài khái quát quá trình hình thành và phát triển của các quy định về ly hôn có yếu tố nước ngoài; giải quyết xung đột pháp luật, lựa chọn luật áp dụng, nguyên tắc áp dụng. Nghiên cứu về thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài thông qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Nâng cao nhận thức về ly hôn có yếu tố nước ngoài, đồng thời qua đề xuất các kiến nghị giúp ích cho hoạt động của ngành tòa án trong việc giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài.

5

Tội cố ý gây thương tích- thực trạng và giải pháp trên địa bàn tỉnh quảng bình

Nguyễn Thanh Loan

ThS.Nguyễn Hoàng Thủy

      Đề tài nhằm củng cố và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về loại tội phạm này, đánh giá được tình hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tìm được nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh, từ đó đề xuất những giải pháp phòng chống tội cố ý gây thương tích ở Quảng Bình

6

Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trịnh Thị Nhật Lệ

ThS. Phùng Thị Loan

     Đề tài tìm hiểu thực trạng và những hậu quả của tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Phân tích nguyên nhân dẫn tới tình trạng xâm hại tình dục trẻ em từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời bổ sung kiến thức trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

7

Tội trộm cắp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn của huyện Quảng Ninh – tỉnh Quảng Bình

Trần Anh Quỳnh

 

ThS. Phan Thị Thu Hiền

      Đề tài phân tích thực trạng áp dụng quy định về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quảng Bình từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2018. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của BLHS và các văn bản hướng dẫn thi hành về TTCTS nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống TTCTS trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

8

Hoà giải trong vụ án hôn nhân và gia đình – Thực tiễn tại Quảng Bình

Lê Thị Diễm Phương

ThS. Nguyễn Hoàng Thủy

      Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình. Tìm hiểu thực trạng hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình tại tỉnh Quảng Bình. Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến hòa giải thành và hòa giải không thành. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình tại tỉnh Quảng Bình. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình.

9

Công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch ở xã Hoàn Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Hoài Thương

ThS. Phan Phương Nguyên

      Đề tài hướng tới việc nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở địa phương nhằm theo dõi thực trạng và những biến động của hộ tịch, để bảo vệ các quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, tạo cơ sở xây dựng tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đưa công tác quản lý đi vào thực tế một cách có chiều sâu và quy củ.

10

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND huyện Bố Trạch-Quảng Bình

Võ Khánh Linh

ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

      Những năm qua Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã có những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhưng trước nhu cầu về thực tiễn xã hội ngày càng cao, nguồn CBCC còn chưa phát huy hết hiệu quả làm việc, bố trí sắp xếp và sử dụng đội ngũ CBCC tại cơ quan còn bất cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, chưa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, việc xây dựng đội ngũ lao động tại UBND huyện Bố Trạch cả về số lượng lẫn chất lượng và sự ổn định của nó phải được quan tâm hàng đầu.

11

Thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Nguyễn Hoài Thu

ThS.Phan Phương Nguyên

      Nghiên cứu một cách cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ tịch tại địa phương

12

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà sản xuất, thực trạng và giải pháp tại Đồng Hới

Huỳnh Thị Thanh

ThS. Phan Thị Thu Hiền

     Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của nhà sản xuất với người tiêu dùng đang là vấn đề nan giải hiện nay. Tác giả muốn làm sáng tỏ phần lý luận của vấn đề đồng thời nêu thưucj trạng và giải pháp tại TP Đồng Hới.

13

Vấn đề bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Thị Quỳnh Như

ThS.Phan Phương Nguyên

      Sau khi phân tích thực trạng bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Đồng Hới, nhìn vào những  điều đã đạt được và những mặt chưa giải quyết được để đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao việc thực thi bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

14

Bảo vệ quyền con người trong xét xử hình sự tại tòa án thành phố Đồng Hới

Ngô Phương Thảo

TS. Trần Thị Sáu

     Nghiên cứu đề tài này, khóa luận hướng tới mục đích đề xuất các giải pháp tăng cường bảo vệ quyền con người trong xét xử các vụ án hình sự.

15

Thực trạng li hôn qua thực tiến xét xử của Toà án nhân dân huyện Minh Hoá

Đặng Ngọc Hoàng Anh

ThS. Nguyễn Hoàng Thuỷ

     Đề tài nghiên cứu thực trạng li hôn ở huyện Minh Hóa nhằm mong muốn  hạn chế, khắc phục tình trạng ly hôn để Minh Hóa ngày một phát triển mạnh mẽ, xứng đáng hơn nữa với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

                                           NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ        

 

 

                                         TRƯƠNG THỊ THU HÀ                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LAM

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Thông tin về khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ năm học 2017 - 2018 (Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT) 12/6/2018 3:33:42 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 – 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 12/6/2018 3:30:37 PM

  Công khai Điểm c, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai Công khai chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo 12/6/2018 3:04:48 PM

  NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO CƠ SỞ GIÁO DỤC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN NĂM HỌC 2017 - 2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 12/6/2018 2:59:56 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:40:05 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT 11/14/2018 2:39:39 PM

  Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:37:08 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 11/14/2018 2:30:43 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-20198 Ngành: LUẬT 11/14/2018 2:20:28 PM

  Chất lượng giáo dục ngành Luật năm học 2017 - 2018 8/14/2017 5:05:33 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình