TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tự đánh giá chương trình đào tạo Bộ môn Lý luận Mác- Lênin

10/27/2020 11:00:37 AM
Bộ môn Lý luận Mác- Leennin với tự đánh giá CTDT
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình